Vi utför schaktningsarbeten med larvburna grävmaskiner på 20-25 ton

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br Kollbergs Grävmaskiner AB